Reductie CO2 uitstoot door gebruik schuimbitumen

Het reduceren van CO2 uitstoot is iets waar de laatste jaren steeds meer aandacht aan wordt besteed. Schuimbitumen biedt hierin een ideale oplossing als het om vervangen of opwaarderen van bestaande wegen gaat.  Door het gebruik van schuimbitumen t.o.v. de conventionele methodes bereikt men een enorme CO2 -reductie.

Het proces van schuimbitumen werkt als volgt:
In één werkgang wordt de bestaande fundering gefreesd, en met schuimbitumen en voorgeschreven toeslagstoffen gemengd. Na het verdichten en profileren is de weg DIRECT berijdbaar.

In detail:
In de nozzles (sproeiers) wordt een klein percentage water en lucht aan hete bitumen toegevoegd. Het water gaat over in stoom en veroorzaakt een dampexplosie waardoor het bitumen gaat schuimen. Door het schuimeffect wordt de viscositeit van bitumen zo sterk verlaagd, dat het met koud en vochtig granulaat kan worden gemengd. De nozzles zorgen voor gelijkmatig verdeeld, fijn schuim. Een uitgekiend meet- en regelsysteem zorgt voor een perfect eindresultaat. De frees-mengmachine produceert een met bitumen omhuld gefreesd materiaal en wordt als een tapijt achter de machine gelegd.

In het laboratorium wordt vooronderzoek verricht voor het gewenste percentage bitumen, cement en het toe te voegen percentage water. Zo wordt het gewenste mengsel vastgesteld.

HOE BEPERKEN WE NU DE CO2 UITSTOOT?

  1. In bovengenoemd proces wordt de aanwezige fundering (die heel divers kan zijn) en asfalt 100% hergebruikt. Op de conventionele manier werd dit asfalt gefreesd en afgevoerd waardoor men vele autobewegingen heeft die CO2 uitstoot veroorzaken. Hier bereikt men dus al de eerst CO2 besparing.
  2. Een fundering van schuimbitumen is flexibel. Hierdoor kan men 30-50% minder asfalt aanbrengen. Minder asfalt betekent minder CO2 uitstoot van de asfaltcentrale en minder autobewegingen.
  3. Uit onderzoek blijkt dat een met asfaltgranulaat en schuimbitumen aangelegde weg tot maar liefst 3x (!!) toe opnieuw gerecycled kan worden met schuimbitumen. Doordat er al bitumen in deze fundering zit hoeft men de 2e en 3e keer dat men schuimbitumen toepast slechts 1% bitumen toe te voegen. De life cycle van een fundering van schuimbitumen wordt hierdoor verhoogd naar 60 jaar. Dit in tegenstelling tot de conventionele methode waar de life cycle “slechts” 20 jaar is en men telkens freesmateriaal moet afvoeren, meer asfalt moet aanbrengen dan bij schuimbitumen, veel meer autobewegingen heeft etc..

Als we nu kijken na de totale life cycle van schuimbitumen ten opzichte van de conventionele methode hebben we een CO2-reductie van minimaal 20% en een gemiddelde kostenbesparing van 30%.

 

Menu