Koudrecyclen

 

Schuimbitumen

Het produktieproces van schuimbitumen is verder ontwikkeld en heeft geleid tot de multi-functionele BEL stabilisatie-freesmachine. Aan de frees-mengkamer kunnen diverse gereedschappen worden gemonteerd, waaronder toebehoren voor schuimbitumen. In één werkgang wordt de fundering gefreesd, met schuimbitumen en voorgeschreven toeslagstoffen gemengd. De frees-mengmachine produceert een met bitumen omhuld gefreesd materiaal en wordt als een tapijt achter de machine gelegd.

afb_frezen_01

In de nozzles (sproeiers) wordt een klein percentage water en lucht aan hete bitumen toegevoegd. Het water gaat over in stoom en veroorzaakt een dampexplosie waardoor het bitumen gaat schuimen. Door het schuimeffect wordt de viscositeit van bitumen zo sterk verlaagd, dat het met koud en vochtig granulaat kan worden gemengd. De nozzles zorgen voor gelijkmatig verdeeld, fijn schuim. Een uitgekiend meet- en regelsysteem zorgt voor een perfect eindresultaat.

Op het laboratorium wordt vooronderzoek verricht voor het gewenste percentage bitumen en het toe te voegen percentage water. Zo wordt het gewenste schuimgedrag vastgesteld.

Extra voordelen die schuimbitumen biedt:
• CO2 reductie
• Immobilisatie van verontreinigde bouwstoffen.
• Een met schuimbitumen gemaakte fundering is flexibel, scheurvorming is niet
mogelijk. Hierdoor is in de praktijk een besparing op de laagdikte van asfalt van 30%-50% mogelijk.
• Direct berijdbaar voor het verkeer.
• Flexibiliteit in asfalteringsplanning. Asfalteren is niet direct nodig.
• Kan onder bijna alle weersomstandigheden worden aangebracht.

Schuimbitumen is toe te passen bij o.a.:
• asfalt/asfaltgranulaat
• puin/steenmengsel
• bestaande wegfundering
• hoogovenslakken
• AVI-slakken
• vochtige en humushoudende grond
• asbest, zware metalen e.d.

 

 

Menu