Vulmortel

 

De duurzaamheid

Voor het goed verwerken van vulmortel in ZOAB is het van essentieel belang dat de mortel een optimale penetratie krijgt om een goede deklaag te bewerkstelligen.

De cementgebonden vulmortel heeft een zodanige viscositeit dat een perfecte vulling van het ZOAB gerealiseerd wordt. De duurzaamheid van deze mortel wordt in overleg bepaald. Dosering en menging van de grondstoffen c.q. toeslagstoffen geschiedt met behulp van de microprocessor bestuurde productie-unit van BEL.

Een combinatiedeklaag van ZOAB gevuld met een cementgebonden vulmortel heeft een hoge druksterkte. Uit metingen blijkt dat de E-modules van de aangebrachte combinatie deklaag een waarde van -/+12.000 Mpa hebben na 28-dagen.

Verschillende afwerkings methoden

Voor de bepaling van de aanvangsstroefheid zijn door KOAC.WMD stroefheidsmetingen uitgevoerd volgens de slingermethode (proef 76). Tevens is een vergelijking gemaakt tussen 3 verschillende manieren van afwerken:

1. Afgestrooid met split/brekerzand
2. Oppervlakte geveegd
3. Niet nabehandeld

Uit de metingen blijkt er nauwelijks verschil te zitten tussen de verschillende manieren van afwerken. In alle gevallen bevinden de gemeten waarden zich tussen de 55 en 75.

Referenties

Bekijk hier de uitgebreide referentie lijst >>

Menu