Bermen stabiliseren

Bermstabilisatie

Bermen stabiliseren (bermverharding)

In het kader van “Duurzaam Veilig” vormen bermen een belangrijk aandachtspunt. Een veilige, draagkrachtige, berm draagt immers bij aan een vermindering van het aantal (eenzijdige) bermongevallen. Het vinden van een standaard toepasbare oplossing blijkt voor veel wegbeheerders een kwestie van vallen en opstaan. De eisen die men stelt aan een berm die dient als verbreding van de rijbaan verschillen immers sterk met die van een berm langs bijvoorbeeld een provinciale weg waarvan de rijbaan in de meeste gevallen voldoende breed is voor het verkeer. In de zoektocht naar de meest geschikte oplossing worden ieder jaar verschillende proefprojecten opgestart waarbij vaak zeer uiteenlopende methoden met wisselend succes worden beproefd.

In het streven een breed toepasbare oplossing te vinden voor het verstevigen of stabiliseren van bermen hebben we een methode ontwikkeld waarmee bermen op kwalitatief hoogwaardige wijze kunnen worden aangepakt. BEL Wegenbouwservice b.v.  stabiliseert wegbermen met het aanwezige materiaal (puin, asfaltgranulaat enz.). Afhankelijk van de bodemsamenstelling wordt dit gedaan met de daarbij passende toeslagstof zoals schuimbitumen, Consolid of cement in vloeibare vorm (slurry) en wanneer de bermen verontreinigd zijn nog een immobilisaat. De beschikbare breedtes variëren van 50  tot 250cm. De maximale dikte die men kan stabiliseren bedraagt 45cm. Na het stabiliseren heeft men nog de optie om de berm te behandelen met een slijtlaag. Hierdoor wordt de weg verbreed en is dit gedeelte begaanbaar voor fietsers.

 

De voordelen op een rijtje:

  • U hoeft alleen de berm uit te vullen met een granulaat of slakken, afhankelijk van wat er beschikbaar is.
  • Afvoer niet meer noodzakelijk (hergebruik oud materiaal à CO2-reductie!).
  • Wat  resteert is  een aaneengesloten en gebonden verharde bermstrook, welke fungeert als betonband die asfaltbeschadiging voorkomt.
  • Er ontstaat een perfecte kantopsluiting ter bescherming van de schouders van de bestaande weg.
  • Hoge productie; 1 tot 2 km per dag, afhankelijk van de lokale omstandigheden, dikte en breedte.

 

Menu