Koudrecyclen

 

Overig

Andere producten waarmee wij stabiliseren zijn:

• Hoogovencement/Portlandcement/Kalk
• Proviacal/Foamerite/Calstarite K
• Megatrax
• Geo Crete
• Consolid /M.T.G.
• Top Crete
• Geosta
• Terrabond
• Stabicole/ Stabicole CE
• Betonite
• Terra Stap

Referenties Consolid:

Provincie Groningen
Reconstructie 80 km-weg, provinciale weg N361

Rijkswaterstaat
Aanleg busbaan langs de A6, aansluiting op de A1

Gemeente Maas en Waal
Aanleg weg in nieuwe woonwijk (klinkerweg) en wegverbreding asfaltweg

Rijkswaterstaat / Gemeente Terneuzen
Aanleg fietspad middenhavendam

Gemeente Emmen
Aanleg parkeerplaats 50.000 m2 (asfalt) en afdichting vijvers (5.000 m2)

Gemeente Groningen
Reconstructie 2km ringweg

Dit is een keuze uit de ruim 50 projecten die in Nederland met Consolid zijn uitgevoerd, waarbij we zoveel mogelijk verschillende toepassingen hebben vermeld. Vanaf media 2001 zijn er een aantal projecten m.b.t. een bermversteviging met een breedte van 0,60 ­ 1,25 m uitgevoerd voor o.a. Rijkswaterstaat Friesland (Koop Tjuchem) , Gemeente Steenbergen (Rasenberg, Kapelle) Gemeente Beuningen (Huberts, Nijmegen). Hierbij is gebruik gemaakt van een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde frees met een breedte van 0,60 m Met bermbehandelingen hebben we overigens al een aantal jaren ervaring.

Fotopagina Koudrecyclen >>

Menu